En rodbehandling foregår ved, at tandlægen borer ned til tandens nervekammer, og alt det carierede væv fjernes. Efterfølgende bliver alle bakterier fjernet, og rodkanalen samt pulpakammeret bliver fyldt ud med et specielt rodfyldningsmateriale. Takket være bedøvelse vil patienten ikke opleve smerter undervejs, men smerterne til gengæld vil komme dagen efter. Under hele processen bliver der taget røntgenbilleder for at se, om tilstanden bliver forbedret. Omfanget af behandlingen vil bl.a. afhænge af, hvor mange rodkanaler, der skal behandles.